V4 Sieć Centrów Symulacji Medycznej: Tworzenie dobrych praktyk

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

Okres realizacji projektu:

od stycznia 2023 r. do lipca 2024 r.


Projekt pt. “V4 Network of Medical Simulation Centres: Building Good Practices” (Sieć Centrów Symulacji Medycznych V4: budowanie dobrych praktyk) jest realizowany przez Uczelnię Łazarskiego – Koordynator projektu - we współpracy z Partnerami z Czech - Masaryk University, z Węgier – University of Szeged, i z Słowacji - Pavol Jozef Šafárik University w Koszycach.

Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 28.200,00 EUR w ramach Grantów Wyszehradzkie Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, który jest współfinansowany przez Rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji.
Misją Funduszu jest promowanie pomysłów na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej.

Celem Projektu jest promocja kształcenia z wykorzystanie symulacji medycznej, współpraca między centrami symulacji medycznej w państwach Grupy Wyszehradzkiej (V4) oraz podniesienie potencjału regionu jako wartościowego międzynarodowego partnera w rozwijającej się globalnej branży symulacji medycznych.

W następstwie COVID-19 nastąpił wzrost rozwoju badań i innowacji, zwłaszcza w opiece zdrowotnej. Wśród wielu odkryć okazało się, że centra symulacji medycznych (CSM) to nie tylko najnowocześniejsza technologia medyczna, ale przede wszystkim tworzenie bezpiecznego, a jednocześnie rzeczywistego środowiska do kształcenia i szkolenia medycznego. Stało się jasne, że centra symulacji medycznych w regionie V4 powinny korzystać z możliwości dzielenia się wiedzą i wymiany doświadczeń oraz metod nauczania.

Jednym z głównych działań projektu będzie budowa sieci centrów symulacji medycznych w regionie V4 i jej szeroka promocja. W trakcie realizacji projektu, partnerzy będą się spotykać i uczestniczyć w warsztatach w partnerskich CSM. Zebrane wnioski będą podstawą do tworzenia wspólnej publikacji na temat kształcenia z wykorzystanie symulacji medycznej w CSM z regionu V4.

Projekt będzie trwał od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2024 r.

O partnerach

Uczelnia Łazarskiego

Od momentu powstania w 1993 roku Uczelnia Łazarskiego umiejętnie łączy innowacyjne techniki nauczania z tradycyjnymi standardami edukacyjnymi.  Ponad 4500 studentów z Polski i zagranicy może zdobyć wszechstronne wykształcenie w zakresie prawa, ekonomii, biznesu, politologii i medycyny, czyli podstawowych dziedzin wykładanych na Uczelni Łazarskiego, a także zdobyć praktyczne umiejętności dzięki kadrze 250 wybitnych magistrów i doświadczonych specjalistów. Uczelnia Łazarskiego należy do ścisłej czołówki prywatnych uczelni w Polsce, a jej Wydział Prawa i Administracji utrzymuje pierwsze miejsce od pięciu lat z rzędu.  W celu zapewnienia, że programy nauczania odpowiadają na dzisiejsze, szybko zmieniające się oczekiwania rynku, Uczelnia Łazarskiego powołała Radę Biznesu. Absolwenci Uczelni Łazarskiego są przygotowani do realizacji swoich wyborów zawodowych, a 76,1% studentów znajduje pracę jeszcze przed ukończeniem studiów. W odpowiedzi na ciągłe potrzeby systemu ochrony zdrowia, Uczelnia Łazarskiego utworzyła w 2016 roku Wydział Medyczny, który obecnie oferuje 6-letnie studia medyczne oraz 3-letnie studia pielęgniarskie. Od 1 października 2019 r. studenci mogą również ćwiczyć swoje umiejętności kliniczne w nowoczesnym Centrum Symulacji Medycznej MedExcellence Uczelni. Wydział Medycyny opracował projekt V4 i chętnie współpracuje z Partnerami w celu utworzenia sieci centrów symulacji medycznej w regionie V4 i postępu w szkoleniu symulacji medycznej poprzez wymianę najlepszych praktyk.

 

mgr Delfina Swieckowska
Specjalista ds. projektów międzynarodowych
Dział Projektów Strukturalnych
(+48) 500 167 406
international@lazarski.edu.pl

dr Olga Aniołek
Prodziekan ds. współpracy międzynarodowej
Wydział Medyczny
(+48) 512 756 086
olga.aniolek@lazarski.pl  

Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662, Warszawa
www.lazarski.pl


Partnerzy projektu:

Uniwersytet w Szegedzie

Uniwersytet w Szeged jest w rankingu najlepszych na Węgrzech. Około 22 000 studentów, w tym prawie 5 000 studentów międzynarodowych wzbogaca swoją wiedzę w programach oferowanych przez 12 wydziałów. Misją naszego Uniwersytetu - która jest nierozerwalnie związana z nauczaniem - jest utrzymanie jego konkurencyjnego na arenie międzynarodowej charakteru uniwersytetu badawczego i zapewnienie europejskiej jakości w pracy medycznej. W 2019 roku Uniwersytet w Szeged został członkiem European University Alliance for Global Health (EUGLOH). Ta inicjatywa łączy pięć uniwersytetów z całej Europy i ich wiedzę na temat zdrowia globalnego, aby zbudować europejski uniwersytet przyszłości RUGLOH. Prof. Boros i jego zespół z Centrum Umiejętności Klinicznych i Instytutu Badań Chirurgicznych Wydziału Medycznego Uniwersytetu w Szeged dołączają do projektu V4, aby zaoferować swoje długie i ogromne doświadczenie w rozwijaniu symulowanych technik szkolenia chirurgicznego w oparciu o najnowszą technologię w tej dziedzinie.

Prof. Mihaly Boros
Dyrektor - Instytut Badań Chirurgicznych i Centrum Umiejętności Klinicznych
Wydział Medyczny

Uniwersytet w Szegedzie
Plac Dugonicsa 13
Szeged, 6722
(+36) 62 545 103
office.expsur@med.u-szeged.hu
www.u-szeged.hu


Uniwersytet Pavola Józefa Safarika w Koszycach

Uniwersytet Pavola Jozefa Šafárika w Koszycach (UPJS) został założony w 1959 roku jako drugi klasyczny uniwersytet na Słowacji. Kluczową misją Uniwersytetu P. J. Šafárika w Koszycach jest zapewnienie wyższego wykształcenia opartego na najnowszych odkryciach naukowych, w szerokim kontekście międzynarodowym, zgodnie z europejskimi trendami i celami określonymi w Deklaracji Bolońskiej i innych dokumentach. Uniwersytet składa się z pięciu wydziałów, które przygotowują ponad 7500 krajowych i międzynarodowych studentów rocznie, aby stać się profesjonalistami w różnych dziedzinach, w tym lekarzy i dentystów, ekspertów w dziedzinie nauk przyrodniczych, matematyki i informatyki, nauczycieli, prawników, specjalistów w administracji publicznej oraz w psychologii, filozofii i teorii komunikacji. UPJS w Koszycach bardzo intensywnie współpracuje z instytucjami akademickimi na całym świecie i należy do uznanych instytucji badawczych i naukowych. Sześć najlepszych słowackich zespołów badawczych ma swoje siedziby w uniwersyteckich parkach naukowych i centrach MEDIPARK, PROMATECH i TECHNICOM. Uniwersytet jest również zaangażowany w integrację nowoczesnych technologii ICT i narzędzi e-learningowych w swoim programie nauczania. Poprzez udział w projekcie V4, UPJS w Koszycach będzie mógł podzielić się swoim doświadczeniem i wiedzą w tym zakresie z innymi centrami symulacji medycznej w regionie V4.

dr Jaroslav Majerník
Kierownik - Zakład Informatyki Medycznej i Medycyny Symulacyjnej
Wydział Medyczny
(+421) 55 234 3341
jaroslav.majernik@upjs.sk

Uniwersytet Pavola Józefa Safarika w Koszycach
Šrobárova 2
Kosice, 041 80
www.upjs.sk/en/


Uniwersytet Masaryka

Uniwersytet Masaryka ma siedzibę w Brnie, w Republice Czeskiej. Zatrudnia ponad 5.000 pracowników (ponad 2.000 nauczycieli akademickich), co czyni go wiodącym pracodawcą na Morawach Południowych i wiodącym uniwersytetem publicznym na całych Morawach, a także drugim co do wielkości w Republice Czeskiej. Jest jednym z najszybciej rozwijających się uniwersytetów w Europie, z całkowitą liczbą studentów wynoszącą ponad 40 000 i ponad 7 000 studentów międzynarodowych zapisanych na programy w ponad 200 różnych wydziałach, instytutach i klinikach. Uniwersytet Masaryka jest wiodącą instytucją badawczą i oferuje kursy w pełnym spektrum tradycyjnych i współczesnych dziedzin, ale ze szczególnym naciskiem na naukę. Centrum Symulacji Wydziału Medycyny Uniwersytetu Masaryka (SIMU) jest nowo otwartym i jednym z największych centrów symulacji w Europie. SIMU jest uznawane na arenie międzynarodowej za wysokie standardy i kompleksowe włączenie technologii i technik symulacyjnych do edukacji medycznej, przenosząc rozwój programów nauczania medycyny na wyższy poziom. Współpraca z instytucją o takiej jakości i zaawansowaniu stanowi obiecujący potencjał rozwoju wśród centrów symulacji medycznej (MSC) w regionie V4.

mgr Jan Dvořáček, DiS.
Kierownik Centrum Symulacyjnego
Wydział Medyczny
(+420) 549 49 1350
dvoracek@med.muni.cz

Uniwersytet Masaryka
Kamenice 5
Brno, 625 00
www.med.muni.cz/simu/en


Realizacja

Spotkanie online inaugurujące projekt pt. "Sieć Centrów Symulacji Medycznych V4: budowanie dobrych praktyk"

Uczelnia Łazarskiego była gospodarzem spotkania online inauguracyjnego projektu pt. “V4 Network of Medical Simulation Centres: Building Good Practices” (Sieć Centrów Symulacji Medycznych V4: budowanie dobrych praktyk). Projekt jest dofinansowany w ramach Grantów Wyszehradzkich Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (International Visegrad Fund – IVF).

Spotkanie online było okazją do zaprezentowania przez partnerów swoich centrów symulacji medycznych. Zapraszamy do zapoznania się  z nagraniem ze spotkania.

Nagranie ze spotkania zawiera prezentacje wszystkich partnerów projektu:

Kolejnym etapem realizacji projektu pt. “V4 Network of Medical Simulation Centres: Building Good Practices” (Sieć Centrów Symulacji Medycznych V4: budowanie dobrych praktyk) będzie stworzenie  internetowej bazy danych centrów symulacji medycznych działających w regionie V4.  Każdy Partner wniesie informacje na temat centrów symulacji medycznych działających w jego kraju. Baza danych zostanie udostępniona na stronie projektu w czerwcu 2023.

Aktualności

Sieć Centrów Symulacji Medycznych V4: budowanie dobrych praktyk – rozpoczęcie realizacji projektu

1 lutego 2023 r. Centrum Symulacji Medycznych MedExcellence Wydziału Medycznego formalnie rozpoczęło realizację projektu pt. “V4 Network of Medical Simulation Centres: Building Good Practices” (Sieć Centrów Symulacji Medycznych V4: budowanie dobrych praktyk).

Projekt ten jest pierwszą w historii Uczelni Łazarskiego inicjatywą dofinansowaną z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (International Visegrad Fund – IVF). Granty Wyszehradzkie wspierającą współpracę transgraniczną krajów z Grupy Wyszehradzkiej (V4), czyli Czech, Węgier, Polski i Słowacji oraz Europy Wschodniej i Bałkanów na rzecz rozwoju kultury, edukacji, innowacji, przedsiębiorczości, rozwoju społecznego i zrównoważonego rozwoju.

Celem Projektu jest promocja kształcenia z wykorzystanie symulacji medycznej, współpraca w regionie V4 oraz podniesienie świadomości potencjału regionu jako wartościowego międzynarodowego partnera w rozwijającej się globalnej branży symulacji medycznych. Koordynatorem projektu jest Uczelnia Łazarskiego, w ramach której koordynacją merytoryczną projektu zajmuje się Centrum Symulacji Medycznych MedExcellence Wydziału Medycznego, a koordynacją administracyjną Dział Projektów Strukturalnych. Partnerami projektu są wiodące ośrodki symulacji medycznej z czołowych uczelni w regionie wyszehradzkim:

Projekt pt. “V4 Network of Medical Simulation Centres: Building Good Practices” (Sieć Centrów Symulacji Medycznych V4: budowanie dobrych praktyk) otrzymał dofinansowanie z IVF w wysokości 28 200,00 EUR na stworzenie bazy danych centrów symulacji medycznej V4 oraz odbycie wizyt studyjnych w centrum symulacji medycznych każdego z partnerów projektu. Produktem tych działań będzie wspólna publikacja dotycząca najlepszych praktyk w zakresie kształcenia, które mogą stanowić podstawę do stworzenia standaryzowanego programu edukacyjnego z symulacji medycznej w regionie wyszehradzkim.

Więcej informacji o projekcie i jego partnerach oraz nadchodzących wydarzeniach można znaleźć na stronie projektu.

Oficjalne uruchomienie projektu

Prezentacja o celach projektu i o każdej instytucji biorącej udział w projekcie: 1. Uczelnia Łazarskiego (koordynator); 2. Uniwersytet w Szeged (partner); 3. Uniwersytet Pavola Jozefa Safarika w Koszycach (UPJS) (partner); 4. Uniwersytet Masaryka (partner)

28 lutego 2023

Wydarzenie jest publiczne

Online z udziałem Partnerów zlokalizowanych w Czechach, na Węgrzech, w Polsce i na Słowacji

Publikacja bazy danych Centrum Symulacji Medycznej V4

Baza danych będzie zawierała krótki, ale szczegółowy opis w języku angielskim każdego centrum symulacji medycznej (MSC) w regionie wyszehradzkim.

30 czerwca 2023

Wydarzenie jest publiczne

Online

2-dniowe warsztaty stacjonarne i wydarzenie #1: "Włączenie technologii symulacji medycznej do nauczania medycyny" na Uniwersytecie Pavola Jozefa Safarika w Koszycach (UPJS)

Partner projektu Pavol Jozef Safarik University in Kosice (UPJS) będzie gospodarzem praktycznych warsztatów na temat "Integracji technologii symulacji medycznej w nauczaniu medycyny" dla wybranych uczestników Partnera projektu w pierwszym dniu, i zaprosi dodatkowych uczestników nie będących uczestnikami projektu do wydarzenia multiplikacji w drugim dniu, aby zaprezentować i omówić wyniki.

Wrzesień 2023

Wydarzenie jest prywatne

Koszyce, Słowacja

2-dniowe warsztaty stacjonarne i wydarzenie #2: "Technika komunikacji Situation-Background-Assessment-Recommendation (SBAR) w symulacyjnej edukacji medycznej" na Uniwersytecie w Szeged

Partner projektu Uniwersytet w Szeged będzie gospodarzem praktycznych warsztatów na temat "Techniki komunikacji Situation-Background-Assessment-Recommendation (SBAR) w symulacyjnym kształceniu medycznym" dla wybranych uczestników projektu w pierwszym dniu i zaprosi dodatkowych uczestników spoza projektu na wydarzenie mnożnikowe w drugim dniu, aby zaprezentować i omówić wyniki.

Listopad 2023

Wydarzenie jest prywatne

Segedyn, Węgry

2-dniowe warsztaty stacjonarne i wydarzenie #3: "Symulacyjne kształcenie medyczne i obiektywnie ustrukturyzowane egzaminy kliniczne (OSCE)" na Uniwersytecie Masaryka w Brnie

Partner projektu Uniwersytet Masaryka będzie gospodarzem praktycznych warsztatów na temat "Edukacji medycznej opartej na symulacji i Objective Structured Clinical Examinations (OSCE)" dla wybranych uczestników projektu w pierwszym dniu, a także zaprosi dodatkowych uczestników nie będących uczestnikami projektu na imprezę mnożnikową w drugim dniu w celu zaprezentowania i omówienia wyników.

Styczeń 2024

Wydarzenie jest prywatne

Brno , Czechy

2-dniowe warsztaty stacjonarne i wydarzenie #4: "Zastosowanie pacjentów standaryzowanych (SP) w symulacyjnej edukacji medycznej" w Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Koordynator projektu Uczelnia Łazarskiego poprowadzi pierwszego dnia warsztaty praktyczne na temat "Wykorzystania pacjentów standaryzowanych (SP) w symulacyjnej edukacji medycznej" dla wybranych uczestników Partnera projektu, a drugiego dnia zaprosi dodatkowych uczestników spoza projektu na multiplier event w celu zaprezentowania i omówienia wyników.

Luty 2024

Wydarzenie jest prywatne

Warszawa, Polska

Publikacja pracy naukowej na temat "V4 Centrum Symulacji Medycznej Najlepsze praktyki"

Praca naukowa na temat "V4 Medical Simulation Center Best Practices" zostanie opublikowana w języku angielskim i będzie zawierała najlepsze praktyki, które zostały osiągnięte na tematy przedstawione i omówione podczas 2-dniowych warsztatów i wydarzeń multiplikacyjnych.

24 lipca 2024

Wydarzenie jest publiczne

Online